پشتیبانی چند زبانه PrimeXBT
آموزش ها

پشتیبانی چند زبانه PrimeXBT

پشتیبانی چند زبانه به عنوان یک نشریه بین المللی که نماینده یک بازار بین المللی است، هدف ما دسترسی به همه مشتریان خود در سراسر جهان است. مهارت در بسیاری از زبان ها مرزهای ارتباط را ...
نحوه خروج از PrimeXBT
آموزش ها

نحوه خروج از PrimeXBT

نحوه برداشت کریپتو می‌توانید دارایی‌های دیجیتال خود را از طریق آدرس آنها به پلتفرم‌ها یا کیف پول‌های خارجی برداشت کنید. آدرس را از پلتفرم یا کیف پول خارجی کپی کنید و آن را در قسمت...